Categorie: Nieuws 2018

Onderlinge wedstrijd Klarenbeek

Brandweer Laren heeft 9 maart deelgenomen aan de onderlinge brandweerwedstrijden van brandweergebied IJsselstreek in de VNOG.

Brandweer Klarenbeek organiseerde een aansprekend scenario waarbij de competenties van de deelnemers op de proef werden gesteld. Deelnemende ploegen kregen een automatische brandmelding welke uiteindelijk uitmondde in een brand en hulpverlening op een braderie.

Brandweerpost Lochem was aan het einde van de dag de beste van de negen deelnemende ploegen. Post Laren haalde een achtste plaats.

Werkgevers bedankt!

Nieuws, Nieuws 2018

Werkgevers gemeente Lochem bedankt!

Brandweer Noord- en Oost-Gelderland bedankt alle medewerkers van onze vrijwilligers.

Dankzij uw bereidheid en medewerking kunnen uw werknemers dag en nacht klaarstaan voor de hulpvragen van onze burgers.

Wij hopen nog lang op uw steun te mogen rekenen!

 

Voorkom schoorsteenbrand!

Veilig stoken: voorkom een schoorsteenbrand

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is veelal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Bij het stoken in een kachel of open haard komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht die een teerachtige, zeer brandbare laag veroorzaken. Laat je schoorsteen daarom minimaal één keer per jaar vegen.

Genieten van je kachel of haard en tegelijkertijd het risico op brand verkleinen, kan door te stoken volgens de omgekeerde methode. Dit wordt ook wel de Zwitserse methode genoemd. Deze stookmethode zorgt voor minder aanslag in de schoorsteen. Ga als volgt te werk:

 • Open de luchttoevoer van je kachel.
 • Leg in de lengterichting grote blokken hout.
 • Dwars erbovenop leg je blokken van dezelfde grootte.
 • Hier bovenop leg je in de lengterichting blokken van ongeveer drie centimeter dik.
 • Dwars bovenop de vorige laag leg je weer blokken van ongeveer drie centimeter dik.
 • Vervolgens plaats je in de lengterichting blokken van twee centimeter dik.
 • Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste twee lagen.
 • Dek de stapel af met wat sprokkelhout.
 • Nu kun je de aanmaakblokjes aansteken

Door het vuur van boven naar onder te geleiden, komen er minder schadelijke stoffen vrij. Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kunnen de luchttoevoeren dicht.

Pas op voor koolmonoxidevergiftiging
Goed onderhoud is niet alleen belangrijk om schoorsteenbrand tegen te gaan, maar ook om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Wanneer een schoorsteen verstopt raakt door een vogelnest, specie of stenen is er te weinig of geen ‘trek’ meer. Trek is een natuurkundig effect dat ervoor zorgt dat de rook in een schoorsteen omhoog beweegt. Als er geen trek is, slaat de rook terug in de kamer. Hierdoor ontstaat er risico op koolmonoxidevergiftiging.

Schoorsteenbrand! En nu?
Een schoorsteenbrand kun je herkennen aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Als je dit hoort, kom dan direct in actie:

 • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
 • Bel 1-1-2.
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming).
 • Blus nooit met water. Bij een schoorsteenbrand ontstaat stoomvorming. Doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

Schuurbrand na blikseminslag

Nieuws, Nieuws 2018, Uitrukken

Maandag 13 augustus omstreeks 14.00 uur werden de Larense en Almense brandweer tegelijkertijd opgeroepen voor een schuurbrand aan de Katgershoek in Laren. De tankautospuiten van Laren en Almen alsmede de waterwagen van Laren rukten uit.

Buren zagen dat er rook uit een leegstaande varkensschuur kwam nadat vlakbij de bliksem was ingeslagen, en alarmeerden daarop de brandweer. De brand in de schuur kon door de brandweer snel worden geblust. Door de blikseminslag ontstond er ook schade aan de elektrische installatie in de nabij gelegen woning. De bewoner liep enkele verwondingen op bij het in allerijl verplaatsen van vee in een naastgelegen schuur.

Brandweer waakzaam door aanhoudende droogte

Nieuws, Nieuws 2018

Het is al een langere tijd droog en dat betekent dat we met z’n allen extra alert moeten zijn op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Dat geldt voor de brandweer, maar wij doen uiteraard ook een beroep op de bezoekers van natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. Wel is het van belang om ons gezonde verstand gebruiken en samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers, gemeenten en recreanten alert te zijn en verdachte zaken te melden.

De brandweer is goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. We volgen met meetstations de ontwikkelingen op de voet. Ondertussen worden wel preventieve maatregelen getroffen. Er vinden dagelijks surveillance plaats door politie en boswachters. Ook wordt er boven gebieden gevlogen om eventueel beginnende brandjes tijdig te ontdekken. Op het moment dat er een brand ontstaat, rukken we standaard uit met meerdere eenheden om deze tijdig in de kiem te kunnen smoren. In alle grote natuurgebieden liggen calamiteitenroutes waardoor hulpdiensten snel ter plekke kunnen komen. Maar we doen meer. Wij hebben op verschillende locaties in de natuur extra waterputten gecreëerd om snel aan water te kunnen komen. Ook zijn afspraken met Defensie gemaakt om in droge periodes bij een zeer grote brand ondersteuning van blushelikopters te krijgen. Ook de natuurbeheerders delen hun kennis en ervaring met ons. Zo krijgen wij als brandweer beter inzicht in de natuurgebieden en weten we hoe we het beste kunnen optreden als er onverhoopt brand mocht uitbreken.

Codes

De brandweer en natuurorganisaties hebben eerder dit jaar afscheid genomen van de vijf kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. In de plaats daarvan zijn er nog maar twee ‘fasen’. Zie ook: 5 kleuren van natuurbrandcodes terug naar 2 fases.

Wil je weten in welke fase onze regio zich bevindt? Klik dan op www.natuurbrandrisico.nl.

Strobalen in brand in Vorden

De Larense brandweer is maandag 2 juli uitgerukt om assistentie te verlenen aan de brandweer Vorden bij een brand in een veld met strobalen aan De Leuke in Vorden.

Het vuur greep door het droge veld en de harde wind snel om zich heen. De brandweer kon de brand op tijd tegenhouden op een overgang van het veld naar een aangelegen tuin. De blusvoertuigen van  Vorden, Laren en Ruurlo werden voor de bluswerkzaamheden ingezet, ondersteund door twee waterwagens uit Vorden en Doetinchem.