Nieuws 2019

De wedstrijdploeg van post Laren heeft op 16 maart deelgenomen aan de ABWC vaardigheidstoets TS-hd in Kootwijkerbroek.

Er namen in totaal 10 ploegen deel aan de wedstrijd. De ploeg van Laren startte om 13.00 uur aan het scenario en behaalde uiteindelijke een 8e plaats. Fotoreportage hieronder dankzij William Harthoorn.

Op woensdagochtend 16 januari en 21 februari waren de groepen 1 en 2 van de Larense basisscholen PWA en Branink op bezoek bij de brandweerkazerne in Laren. Het team van Brand Veilig Leven was aanwezig met Smokey en tijdens het bezoek werd er voorgelezen uit het boek van het lespakket van Smokey en werden er lespakketten uitgereikt.

Wat kun je doen als er gevaar dreigt? Het is goed om je voor te bereiden op een brand of ander mogelijk gevaar. Wanneer er dan echt een noodgeval is, kun je gerichter en sneller handelen en de gevolgen ervan beperken. Lees er op deze pagina’s meer over.

Wat doe je bij brand en welk blusmiddel kies je dan, wat doe je bij rook en bij storm? Wanneer bel je 1-1-2 en wanneer niet.