Blusgroepleden

De brandweerpost Laren heeft momenteel 21 leden. Deze brandweermannen en -vrouwen hebben allemaal een bepaalde functie in de post.

De brandweermannen en -vrouwen van de post Laren

Arjan Koeleman, Theo Beuzel, Barry Schoenmakers, Dinant Stegeman, Gijs te Brake, Harm Groot Wesseldijk, Herman Schoneveld, Johan Hoentjen, Leonie Theunissen, Bert Haijtink, Marcel Hekkelman, Marten Beuzel, Martijn van de Pol, Martijn Welmer, Martin Zomer, Rick Welmer, Sander Koeslag, Stefan Meilink Marijke van Dijk, Thomas van Dijk en Teun Koeslag.

Functie Manschap

De manschap bestrijdt met een brandweereenheid, onder leiding van een bevelvoerder, het incident. Hij/zij heeft binnen de brandweereenheid een specifieke taak, waarvan de inhoud kan verschillen per soort incident: brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen. In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van dienstverlening. De situatie ter plaatse is bepalend voor de uit te voeren taak. Bij zijn/haar werkzaamheden hanteert de manschap de standaard bepakking (materialen) van de tankautospuit.

Functie Chauffeur

De chauffeur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op de plaats van het incident aankomt. Hij/zij bestuurt het voertuig op een verantwoorde wijze en past daarbij de geldende wet- en regelgeving en de Brancherichtlijn optische- en geluidssignalen brandweer toe. De situatie ter plaatse is bepalend voor de uit te voeren taak. De chauffeur bestuurt een categorie licht (rijbewijs A-B) of zwaar (rijbewijs C-D) voertuig, al dan niet in combinatie met een aanhanger (rijbewijs E).

Functie Bevelvoerder

De bevelvoerder geeft leiding aan manschappen om het incident: brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen of waterongevallen te bestrijden. In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van dienstverlening. Hij/zij borgt alle veiligheidsaspecten tijdens het incident. De situatie ter plaatse is bepalend voor de uit te voeren taken. Bij de bestrijding van het incident beschikt hij/zij over de standaard bepakking (middelen) van de tankautospuit en/of ondersteunende voertuigen