De brandweerkazerne van de post Laren is gevestigd aan de Zutphenseweg 22 in Laren.

De kazerne is voorzien van twee stallingsplaatsen voor voertuigen, een kantoor, een instructieruimte annex kantine, een werkplaats en opslagruimte. In de remise staan de voertuigen gestald, o.a. een tankautospuit en een materiaal-/manschappenwagen. De kazerne is in 2001 gebouwd op dezelfde plaats waar tot die tijd de gemeentewerf van de gemeente Lochem (voorheen gemeente Laren) en de brandweerkazerne was gevestigd.

De kazerne kent een vrijwillige bezetting. Als er een melding is voor de post Laren komen de brandweermannen en -vrouwen van hun werk- of de thuissituatie, en rukken uit met de voertuigen.

Oplevering nieuwbouw kazerne in 2002

Het korps vrijwillige brandweer van Laren, Gemeente Lochem, was al lange tijd uit hun oude kazernegebouw gegroeid. Vele ARBO-technische zaken voldeden niet meer. Ons ontwerp voor de nieuw te bouwen kazerne volgt in hoofdzaak het functionele programma, waarbij vanaf het begin ook een financiële voetnoot bij de ontwerpschetsen geplaatst werd. Het bouwbudget was beperkt. Hieruit is een zakelijk functionele uitstraling ontstaan, die in eerste instantie blijkt uit de enkelvoudige bouwmassa’s.
Binnen een toch in verhouding financieel moeilijke opdracht is met gevoel voor kleuraccenten en detaillering een vanzelfsprekend gebouw ontstaan, met een vriendelijke uitstraling. Tekst van website architect van de kazerne (Boerman-Kreek, Steenderen)

Hieronder een aantal foto’s gemaakt tijdens de sloop van de oude kazerne/gemeentewerf en de nieuwbouw van de huidige kazerne aan de Zutphenseweg. Oplevering huidige kazerne was in april 2002