Welkom bij brandweerpost Laren Gelderland. Wij geven u graag een indruk van onze werkzaamheden. Ons korps bestaat uit vrijwillige brandweervrouwen en -mannen. We zijn 24/7 oproepbaar en staan klaar voor brandbestrijding en hulpverlening in en rondom Laren Gelderland. Naast de basisbrandweertaken zijn wij gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding en redding van groot vee.

Artikel 3, Wet veiligheidsregio’s, tot de brandweerzorg behoort:

het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

Spoed?

Bel 112

Geen spoed, wel brandweer:

Bel 0900 0904

Acuut gevaar?

Acuut gevaar of een levensbedreigende situatie? Bel dan direct het alarmnummer 112. Voorbeelden van acuut gevaar:

  • Brand
  • Aanrijdingen
  • Instortingsgevaar
  • Vreemde lucht
  • Hartstilstand
  • Beroerte

Alarm in de omgeving?

In Nederland zijn er verschillende manieren om je te informeren over noodsituaties. Zo kennen we de sirene die elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeit, maar ook NL-Alert voor op je mobiele telefoon.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland informeert ook via Twitter over lopende (brandweer)incidenten en geeft daarbij advies aan de omgeving.

Weet jij wat je moet doen als het alarm gaat?