Is uw schoorsteen veilig?

In onze regio is schoorsteenbrand de nummer 1 oorzaak van een woningbrand. De brandweer Noord- en Oost-Gelderland raadt u aan te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal, zodat u veilig kunt stoken. Want een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Die deeltjes hechten zich aan de wand en vormen een brandbare laag. Ontbranding van deze laag kan tot een schoorsteenbrand leiden. Ook kan de schoorsteen verstopt raken door andere vervuiling, zoals vogelnesten. Omdat de schoorsteen dan niet of nauwelijks meer trekt, kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer. Dan bestaat het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.

Laat de schoorsteen vegen

De brandweer adviseert te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal. De schoorsteenveger verwijdert het vuil in de schoorsteen, maar controleer de schoorsteen ook op loszittende delen en scheuren. Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen. Bij constant gebruik is het aan te raden om de schoorsteen vaker te laten vegen. Schakel een bedrijf in dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet u zeker dat u een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering.

Hé doe de deur dicht!

Sluit binnendeuren en zorg dat je rookmelders altijd kunt horen! Rook is de grootste bedreiging bij een woningbrand. Door het inademen van rook krijg je lichaam geen zuurstof, met vaak ernstig of fataal letsel tot gevolg. Rookmelders redden levens. Want deze apparaten melden je met een luid alarm dat er rook is. Sluit ’s avonds voor je slapen gaat de binnendeuren. Zo blijft de giftige rook nog enige tijd buiten de leefruimte.

 • Twee op de drie woningbranden ontstaan door menselijk handelen. Je kan zelf het risico op brand voorkomen!
 • Als je slaapt ruik je geen rook, maar je hoort het luide alarm van een rookmelder wel.
 • Beginnende brandjes kan je zelf doven met water, zand of een blusdeken. Maar gebruik nooit water om brandende olie, vet of een vlam in de pan te blussen.
 • Een brand verspreidt zich razendsnel. Vaak hangt er al binnen een paar minuten een dikke, giftige rook waardoor je niks meer ziet en je niet meer kunt ademen.
 • Kijk voor meer informatie op www.verkleindekansopbrand.nl

Koolmonoxide sluipmoordenaar

Nog elk jaar overlijden in Nederland zo’n 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide waarvan men ook weet dat het koolmonoxidevergiftiging betreft. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout.

De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel. Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning.

Het is een echte sluipmoordenaar: u proeft of ruikt het niet. Voor u het weet bent u bewusteloos!

Klik hier voor meer informatie op brandweer.nl

Klik hier om de test te doen!

Controleer uw rookmelders

Heeft u net de sirene gehoord?! Een goede test voor als er echt iets aan de hand is!

Maar ook een geheugensteun om uw rookmelder te testen!

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

TIP: Test uw rookmelder regelmatig!

Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Als u de batterij plaatst, plak dan meteen een datumstickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal.

Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij tien jaar meegaat. Informeer er naar bij de brandweerkazerne of bouwmarkt bij u in de buurt.

Meer informatie via deze link: brandweer.nl

 

Controleer uw rookmelders

Heeft u net de sirene gehoord?! Een goede test voor als er echt iets aan de hand is!

Maar ook een geheugensteun om uw rookmelder te testen!

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

TIP: Test uw rookmelder regelmatig!

Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Als u de batterij plaatst, plak dan meteen een datumstickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal.

Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij tien jaar meegaat. Informeer er naar bij de brandweerkazerne of bouwmarkt bij u in de buurt.

Meer informatie via deze link: brandweer.nl

 

Voorkom schoorsteenbrand

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Stook je in je kachel open haard hout dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk de schoorsteen regelmatig te laten vegen.

Tips

 • Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/schoorsteen.
 • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf.
 • Het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.
 • Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren en lekkage.
 • Steek uw houtkachel aan volgens de ‘Zwitserse methode’

Schoorsteenbrand! En nu?

Je herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:

 • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in het huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
 • Bel 1-1-2.
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte, in verband met koolmonoxidevorming.
 • Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

Pas op voor koolmonoxidevergiftiging
De schoorsteen kan verstopt raken door bijvoorbeeld een vogelnest, specie of stenen. Er is dan te weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. Je loopt dan risico op een dodelijke koolmonoxidevergiftiging. Goed onderhoud is dus belangrijk. De schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

Welke schoorsteenveger kiest je?
We raden je aan een bedrijf in te schakelen dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet je zeker dat je een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering.

Houtkachel aansteken volgens ‘Zwitserse methode’
De brandweer adviseert om uw schoorsteenkanaal schoon te maken en houden en de houtkachel aan te steken met de Zwitserse methode. Zo kan er veiliger en schoner gestookt worden. Een vervuild of verstopt kanaal kan namelijk een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Bekijk hier de video op Youtube

Gratis woningcheck!

Senioren (60+) in de veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland, waar de gemeente Lochem ook deel van uitmaakt, kunnen zich tijdens de Nationale Brandpreventieweken opgeven voor een gratis woningcheck.

De brandpreventieweken zijn een onderdeel van de brandweerkorpsen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De hele maand oktober staat in het teken van veiligheidsbewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke thema ‘Verklein de kans op brand’ centraal en richt de campagne zich op niet-zelfredzame senioren en groepen die de groep niet zelfredzame senioren kunnen bereiken.

Aanmelden voor de gratis woningcheck kan van 1 tot en met 30 oktober via 055 548 3333 (tijdens kantooruren) of mail naar: brandveilig@vnog.nl.

Meer informatie: www.brandpreventieweek.nl. En op de website van de VNOG