| |

Is uw schoorsteen veilig?

In onze regio is schoorsteenbrand de nummer 1 oorzaak van een woningbrand. De brandweer Noord- en Oost-Gelderland raadt u aan te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal, zodat u veilig kunt stoken. Want een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Die deeltjes hechten zich aan de wand en vormen een brandbare laag. Ontbranding van deze laag kan tot een schoorsteenbrand leiden. Ook kan de schoorsteen verstopt raken door andere vervuiling, zoals vogelnesten. Omdat de schoorsteen dan niet of nauwelijks meer trekt, kunnen verbrandingsgassen terugslaan in de kamer. Dan bestaat het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.

Laat de schoorsteen vegen

De brandweer adviseert te zorgen voor een schoon schoorsteenkanaal. De schoorsteenveger verwijdert het vuil in de schoorsteen, maar controleer de schoorsteen ook op loszittende delen en scheuren. Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen. Bij constant gebruik is het aan te raden om de schoorsteen vaker te laten vegen. Schakel een bedrijf in dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet u zeker dat u een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering.

Vergelijkbare berichten