| |

En als het dan mis gaat…

Wat kun je doen als er gevaar dreigt? Het is goed om je voor te bereiden op een brand of ander mogelijk gevaar. Wanneer er dan echt een noodgeval is, kun je gerichter en sneller handelen en de gevolgen ervan beperken. Lees er op deze pagina’s meer over.

Wat doe je bij brand en welk blusmiddel kies je dan, wat doe je bij rook en bij storm? Wanneer bel je 1-1-2 en wanneer niet.

Vergelijkbare berichten