|

Brandweer Laren trotse winnaar Wakker Award

Drie generaties postcommandanten (F. Zomer, M. Welmer en B. Haijtink)

We zijn trots dat de Larense gemeenschap ons de Wakker Award heeft toegekend. Als brandweer zijn wij er voor de gemeenschap als dit nodig is. Dit kunnen we niet zonder vrijwilligers die zich inzetten om onze leefomgeving veiliger te maken en er letterlijk zijn als er iets mis gaat. De brandweer is er voor en door de gemeenschap. De brandweer bedankt Wakker Laorne voor het betrekken van alle huidige en oud-brandweerleden in ons dorp bij de ludieke uitreiking in onze kazerne.

Bijna een jaar lang is de gemeenschap in spanning gehouden tot de daadwerkelijke uitreiking van de Wakker Award 2016. Begin van het jaar werden inwoners van Laren en omgeving gevraagd om namen van geschikte kandidaten in te sturen waarvan men vindt dat zij de Wakker Award verdienen.

De Wakker Award is een aanmoedigingsprijs voor een persoon of een groep personen die zich op welke manier dan ook belangeloos inzetten voor het leefbaar maken of houden van dorp Laren. De Award wordt (bijna) jaarlijks uitgereikt door de werkgroep Leefbaarheid. Herhaaldelijk ziet de werkgroep namen van kandidaten terugkeren in de aanmeldingen. Zo ook in de aanmeldlijst van 2016.

De werkgroep wil na twintig jaar de Wakker Award nieuw leven inblazen. De ideeën worden op dit moment nader uitgewerkt. Het is des te meer een reden dat de werkgroep de vrijwilligers van brandweer Laren heeft gekozen als winnaar van de Award van 2016.

Niet alleen Nederland in het algemeen maar ook de inwoners van Laren hebben veel bewondering voor de vrijwilligers van de brandweer. Met loutere inzet op welk tijdstip van de dag of nacht dan ook wordt er gewerkt aan brandbestrijding, hulpverlening aan mens en dier, incidenten, stormschade en waterongevallen.

Tijdens een ingelaste bijeenkomst over “verfraaiing” van de brandweerkazerne werd de Award door de werkgroep Leefbaarheid uitgereikt aan de aanwezige leden en oud-leden van korps Laren. De Award is bestemd voor alle brandweerlieden. In de speech gericht aan de aanwezigen werd “dankbaarheid” uitgesproken.

De Wakker Award is dit jaar gemaakt door Mariska Keppels en bestaat uit een mozaïeken haan, het symbool van de Wakker Award, geflankeerd door vlammen en vuur. De Award zal een mooie plek krijgen in de kazerne van de brandweer Laren.

Tekst en foto: www.wakkerlaorne.nl

Vergelijkbare berichten