Hieronder een aantal foto’s gemaakt tijdens de sloop van de oude kazerne/gemeentewerf en de nieuwbouw van de huidige kazerne in Laren aan de Zutphenseweg. Oplevering nieuwe kazerne was in april 2002.

Tekst website architect van de kazerne (Boerman-Kreek, Steenderen): Het korps vrijwillige brandweer van Laren, Gemeente Lochem, was al lange tijd uit hun oude kazernegebouw gegroeid. Vele ARBO-technische zaken voldeden niet meer. Ons ontwerp voor de nieuw te bouwen kazerne volgt in hoofdzaak het functionele programma, waarbij vanaf het begin ook een financiële voetnoot bij de ontwerpschetsen geplaatst werd. Het bouwbudget was beperkt. Hieruit is een zakelijk functionele uitstraling ontstaan, die in eerste instantie blijkt uit de enkelvoudige bouwmassa’s.
Binnen een toch in verhouding financieel moeilijke opdracht is met gevoel voor kleuraccenten en detaillering een vanzelfsprekend gebouw ontstaan, met een vriendelijke uitstraling. Meer informatie op de website.