|

Realistisch training in Weeze (D)

Een zevental leden van de brandweerpost Laren zijn op 14 maart naar het brandweer trainingscentrum in Weeze (Duitsland) geweest om te oefenen. De oefeningen waren zeer realistisch van opzet en betroffen onder andere een woningbrand.

De keuze om te oefenen in Weeze Duitsland is bewust gemaakt omdat er in dit oefencentrum zeer realistische scenario’s kunnen worden beoefend. Het oefencentrum is gesitueerd nabij het vliegveld Weeze op de voormalige luchtmachtbasis van de RAF.

De nadruk bij de oefeningen lag op de samenwerking,verkenning, planvorming en communicatie bij brandbestrijding. De brandweer oefent enkele keren per jaar onder zo realistisch mogelijke omstandigheden om de vakbekwaamheid van de brandweermensen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

De brandweerlieden van de post Laren hebben de oefendag als zeer leerzaam ervaren en hebben weer de nodige ervaring opgedaan met brandbestrijding onder realistische omstandigheden.

De foto bij dit artikel is een algemene foto. Aan het einde van dit jaar zullen enkele foto’s op de website verschijnen. Hiervoor is gekozen om geen informatie over de scenario’s naar buiten te brengen omdat nog meer collega’s zullen gaan oefenen in Weeze onder dezelfde omstandigheden.

Vergelijkbare berichten