Stalbrand voorkomen!

Nederland telde in 2022 42 stalbranden, met bijna 130.000 dierlijke slachtoffers. Brand laat een diepe emotionele indruk achter bij de agrariƫr en zijn gezin, maar ook bij omwonenden en betrokken hulpverleners.

De oorzaak van een stalbrand is vaak niet te achterhalen. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door kortsluiting of oververhitting van een elektrisch systeem. Andere mogelijke oorzaken zijn onder andere broei, werktuigen die in de stal in brand vliegen, explosie van mestgassen of het gebruik van warmtelampen.

10 tips om je veestal brandveiliger te maken

  1. Zorg dat het terrein en de stallen goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
  2. Houd het terrein en de stallen schoon en opgeruimd.
  3. Rol kabelhaspels volledig af bij gebruik.
  4. Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de stal.
  5. Zet tractoren en werktuigen niet in de stal.
  6. Gebruik apparatuur brandveilig, onderhoud ze goed en laat ze periodiek keuren
  7. Sla brandbare stoffen op in een goed geventileerde en koele ruimte.
  8. Heeft u een bluswatervoorziening op het eigen terrein, zorg dan dat deze goed onderhouden en bereikbaar is.
  9. Gebruik bouwmaterialen met een hogere brandklasse en pas een goede brandcompartimentering toe.
  10. Zoek contact met de brandweer als u plannen heeft voor een nieuwe stal of een verbouwing.

Vergelijkbare berichten