| |

Voorkom schoorsteenbrand

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Stook je in je kachel open haard hout dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk de schoorsteen regelmatig te laten vegen.

Tips

 • Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/schoorsteen.
 • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf.
 • Het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.
 • Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren en lekkage.
 • Steek uw houtkachel aan volgens de ‘Zwitserse methode’

Schoorsteenbrand! En nu?

Je herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:

 • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in het huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
 • Bel 1-1-2.
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte, in verband met koolmonoxidevorming.
 • Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

Pas op voor koolmonoxidevergiftiging
De schoorsteen kan verstopt raken door bijvoorbeeld een vogelnest, specie of stenen. Er is dan te weinig of geen ’trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. Je loopt dan risico op een dodelijke koolmonoxidevergiftiging. Goed onderhoud is dus belangrijk. De schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

Welke schoorsteenveger kiest je?
We raden je aan een bedrijf in te schakelen dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet je zeker dat je een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering.

Houtkachel aansteken volgens ‘Zwitserse methode’
De brandweer adviseert om uw schoorsteenkanaal schoon te maken en houden en de houtkachel aan te steken met de Zwitserse methode. Zo kan er veiliger en schoner gestookt worden. Een vervuild of verstopt kanaal kan namelijk een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Bekijk hier de video op Youtube

Vergelijkbare berichten