|

Wat doet de Veiligheidsregio?

Brandweer Laren maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een (bij wet verplichte) gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Dit betreft de Wet Veiligheidsregio’s. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente (waaronder de gemeente Lochem) deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Vergelijkbare berichten