Brandpreventieweken 2019

Brandweer zoekt speurneuzen!

De campagne ‘Brandweer zoekt speurneuzen!’ is gericht op kinderen van 9 tot en met 12 jaar die we op speelse en interactieve wijze brandveilig gedrag zullen aanleren. We gaan hen aanleren hoe brand met elektrische apparaten ontstaat. Als je als kind begrijpt welke factoren er voor zorgen dat er brand ontstaat (de branddriehoek), leren we ze dus ook hoe ze brand kunnen voorkomen. Van afleren (van fout gedrag) naar aanleren (van goed gedrag).

Het thema ‘De brandweer zoekt speurneuzen!’ sluit aan bij de belevingswereld van een kind. Een verbrand mobieltje, een verbrande laptop, een verbrand verlengsnoer of een omgevallen lamp die brand in bed heeft veroorzaakt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen dingen zelf uitvinden en onderzoeken. Via deze weg beklijft kennis.

We vragen de speurneus; Hoe is deze brand ontstaan? De speurneus gaat met interactief campagnemateriaal in een aantal stappen terug naar de bron, waardoor hij/zij zelf kan verklaren welke factoren uit de branddriehoek verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de brand. Deze kennis zal hij/zij vervolgens ook naar andere brandoorzaken kunnen vertalen. Daarnaast kunnen we de speurneuzen opdrachten geven, bijvoorbeeld in de eigen woning zoeken naar brand(on)veilige situaties en deze terugkoppelen. Denk hierbij aan de scootmobiel van grootouders en de elektrische fiets van ouders.

Vergelijkbare berichten