|

Brandweer waakzaam door aanhoudende droogte

Het is al een langere tijd droog en dat betekent dat we met z’n allen extra alert moeten zijn op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Dat geldt voor de brandweer, maar wij doen uiteraard ook een beroep op de bezoekers van natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. Wel is het van belang om ons gezonde verstand gebruiken en samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers, gemeenten en recreanten alert te zijn en verdachte zaken te melden.

De brandweer is goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. We volgen met meetstations de ontwikkelingen op de voet. Ondertussen worden wel preventieve maatregelen getroffen. Er vinden dagelijks surveillance plaats door politie en boswachters. Ook wordt er boven gebieden gevlogen om eventueel beginnende brandjes tijdig te ontdekken. Op het moment dat er een brand ontstaat, rukken we standaard uit met meerdere eenheden om deze tijdig in de kiem te kunnen smoren. In alle grote natuurgebieden liggen calamiteitenroutes waardoor hulpdiensten snel ter plekke kunnen komen. Maar we doen meer. Wij hebben op verschillende locaties in de natuur extra waterputten gecreëerd om snel aan water te kunnen komen. Ook zijn afspraken met Defensie gemaakt om in droge periodes bij een zeer grote brand ondersteuning van blushelikopters te krijgen. Ook de natuurbeheerders delen hun kennis en ervaring met ons. Zo krijgen wij als brandweer beter inzicht in de natuurgebieden en weten we hoe we het beste kunnen optreden als er onverhoopt brand mocht uitbreken.

Codes

De brandweer en natuurorganisaties hebben eerder dit jaar afscheid genomen van de vijf kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. In de plaats daarvan zijn er nog maar twee ‘fasen’. Zie ook: 5 kleuren van natuurbrandcodes terug naar 2 fases.

Wil je weten in welke fase onze regio zich bevindt? Klik dan op www.natuurbrandrisico.nl.

Vergelijkbare berichten